Из мудростей старцев Греции: наши плохие мысли, плохой настрой влияют на других

Ο άνθρωπος έχει τέτοιες δυνάμεις, ώστε να μπορεί να μεταδώσει το καλό ή το κακό στο περιβάλλον του. Αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
Πάντοτε να σκεπτόμαστε το καλό.
Δεν πρέπει ποτέ να σκεπτόμαστε για τον άλλο ότι θα του δώσει ο Θεός κάποιο κακό ή ότι θα τον τιμωρήσει για το αμάρτημά του. Αυτός ο λογισμός φέρνει πολύ μεγάλο κακό, χωρίς εμείς να το αντιλαμβανόμαστε.
Πολλές φορές αγανακτούμε και λέμε στον άλλο: «Δεν φοβάσαι τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν φοβάσαι μη σε τιμωρήσει;».
Άλλη φορά πάλι λέμε: «Ο Θεός δεν μπορεί θα σε τιμωρήσει γι’ αυτό που έκανες» ή «Θεέ μου, μην κάνεις κακό σ’ αυτόν τον άνθρωπο γι’ αυτό που μου έκανε» ή «Να μην πάθει αυτό το πράγμα ο τάδε».
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, έχομε βαθιά μέσα μας την επιθυμία να τιμωρηθεί ο άλλος. Αντί, όμως να ομολογήσομε το θυμό μας για το σφάλμα του, παρουσιάζομε με άλλον τρόπο την αγανάκτησή μας και, δήθεν, παρακαλούμε τον Θεό γι’ αυτόν. Έτσι, όμως, στην πραγματικότητα καταριόμαστε τον αδελφό.
Κι αν, αντί να προσευχόμαστε, λέμε, «να το βρεις απ’ τον Θεό, να σε πληρώσει ο Θεός για το κακό που μου έκανες», και τότε πάλι ευχόμαστε να τον τιμωρήσει ο Θεός.Ακόμη και όταν λέμε, «ας είναι βλέπει ο Θεός», η διάθεση της ψυχής
μας ενεργεί κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, επηρεάζει την ψυχή του συνανθρώπου μας και αυτός παθαίνει κακό.
Καταλάβατε, λοιπόν πώς οι κακές μας σκέψεις, η κακή μας διάθεση επηρεάζουν τους άλλους; Γι’ αυτό πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να καθαρίσομε το βάθος του εαυτού μας από κάθε κακία. Όταν η ψυχή μας είναι αγιασμένη, ακτινοβολεί το καλό. Στέλνομε τότε σιωπηλά την αγάπη μας χωρίς να λέμε λόγια.Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

Человек обладает способностью посылать добро или зло в окружающую его среду. Здесь требуется большая осторожность.
Думать нужно всегда только доброе. Никогда не подумать о другом, что Бог пошлет ему что-то плохое или накажет его за грех. Эта мысль приносит огромный вред, а мы этого не понимаем.
Часто, возмущаясь, мы говорим другому человеку «Ты что, Бога не боишься, наказание тебе не страшно ?» Или говорим «Ну нет уж! Бог это так не оставит и тебя накажет!», или даже » Не наказывай его, Господи, за то, что он мне сделал», «Пусть не будет ему наказания».
Но во всех этих случаях внутри нас гнездится желание,чтобы наказание ему было. И вместо того, чтобы признать наш гнев, вызванный его ошибкой, возмущение принимает форму молитвы за него.
В действительности же, мы его проклинаем таким образом.
А если мы за него не молимся, но говорим «Бог тебе покажет за все то, что ты мне сделал», опять таки мы желаем ему возмездия.Даже когда мы просто говорим «Пусть будет так, но Бог все видит», настрой нашей души воздействует таинственным образом на душу другого человека, принося ему зло.
Вы понимаете,что наши плохие мысли, плохой настрой влияют на других? Поэтому мы должны очистить глубины своей души от всего плохого. Когда душа свята, она излучает добро и любовь наша передается без слов.

Из мудростей старцев Греции: ..яростно доказывающий свою правоту хуже дурака

Μοναχος Παισιος Αγιορειτης Facebook
Εκείνος που ζητάει ταπείνωση από τον Θεό, αλλά δεν δέχεται τον άνθρωπο που του στέλνει ο Θεός, για να τον ταπεινώσει, δεν ξέρει τι ζητάει, διότι οι αρετές δεν αγοράζονται τα ψώνια στον μπακάλη (όσα κιλά θέλουμε), αλλά μας στέλνει ο Θεός ανθρώπους να δοκιμαστούμε, να εργαστούμε, να την αποκτήσουμε και να στεφανωθούμε.
Εκείνος που μιλάει λογικά σε φιλοκατήγορο, η σε ολιγόμυαλο και έχει την απαίτηση να βρει κατανόηση, φανερώνει ότι και ο ίδιος δεν είναι καλά, διότι ο κακότροπος είναι χειρότερος από τον ολιγόμυαλο, γιατί είναι σκοτισμένο το μυαλό του από την κακία και τον εγωισμό.

Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης

Источник

Тот, кто молится, чтобы Бог послал ему смирение, но отвергает человека, которого  Бог послал, чтобы его унизить, тот сам не знает, о чем просит в молитве . Добродетели  нельзя отмерить в килограммах, сколько нужно, и купить, как в магазине, но мы бываем увенчаны добродетелями, проходя испытание в общении с людьми, которых посылает Бог, вырабатывая их и получая.
Кто пытается логически возразить любителю обвинений или дураку, и хочет найти понимание, тот сам неразумен, ибо яростно доказывающий свою правоту хуже дурака, потому что ум его затемнен яростью и эгоизмом.

СТАРЕЦ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)