Из мудростей старцев Греции: Духовный человек, что бы не случилось, считает только себя виновным.

Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι:σαρκικοί,ψυχικοί και πνευματικοί.
Ο σαρκικός άνθρωπος ζητά την αναπαυση,αγαπά τους επαίνους,δε θέλει να του κόψουν το θέλημα του,υπερασπιζεται τον εαυτό του και ζητεί όσα ειναι προς αναπαυση του.

Ο ψυχικός πάλι δε θέλει να αδικήσει,αλλά ούτε και να τον αδικήσουν.Δε κατηγορεί αλλά δεν θέλει και να τον κατηγορήσουν,εαν το συμβεί μια αδικία δεν ομιλει δε αλλά θλίβεται και λυπάται πως του το έκαναν.

Ο πνευματικος αν αδικηθει χαίρεται,αν του κόψουν το θέλημα του ευφραινεται κι ότι κι αν του συμβει θεωρεί τον εαυτό του υπαιτιο.

Όσιος Άνθιμος της Χίου

Люди бывают трех типов: телесные, душевные и духовные.
Человек телесный любитель комфорта и похвал,не нравится ему чтобы все было не так, как он хочет, и он стоит горой за свои интересы и удобства.
Человек же душевный не хочет быть несправедливым,но и не желает чтоб к нему были несправедливы.Не обвинит, но и не желает быть обвиненным,а если проявлена к нему несправедливость смолчит, но будет огорчаться и переживать,что так с ним поступили.
Духовный человек, если его обидят, радуется, а если произошло что-то против его воли, счастлив,и что бы не случилось, считает только себя виновным.
Источник  

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Кто ты из древних греков? Я — Аристотель

9 вопросов                      Пройди тест и узнай!

Из мудростей старцев Греции: Если любовь к Богу слаба, недостаточно ее для духовного продвижения.

Οταν έχεις μια κούφτα κάρβουνα, καο δύο τρία κιλά φασόλια να βράσεις, και ένα χρόνο νά περιμένεις, δεν πρόκεται να βράσουν. Δεν αρκεί η λίγη φωτιά. Ετσι και στα πνευματικά. Αν έχεις λίγη αγάπη γιά το Χριστό, προόδος δεν υπάρχει.

Γέροντας Ιερώνυμος

ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΤΑΤΣΗΣ Δ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ)

На горстке тлеющих угольков не сварить два-три килограмма фасоли, хоть год жди — не сварятся. Слабый огонь недостаточен. В жизни духовной то же самое. Если любовь твоя к Богу слаба, то недостаточно ее для духовного продвижения.

Старец Иероним

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей античных мыслителей Греции: Характер человека определяет его судьбу


Ήθος ανθρώπω δαίμων.
απόδοση: O χαρακτήρας του ανθρώπου είναι το πεπρωμένο του

Ηράκλειτος ( 544-484 π.Χ.)
Ο «Σκοτεινός Φιλόσοφος»

Характер человека определяет его судьбу.(пер.с новогреческого)
Гераклит
по прозванию Темный ( 544-484 до н.э.)

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции: Потому что любить только себя страшный грех.

Ποτέ να μην ζηλέψεις τον πλούτο. Πάντα να ζεις σεμνά και ταπεινά,
χωρίς εγωισμό. Γιατί ο εγωισμός είναι φοβερό αμάρτημα.’Όταν ακούς

ότι κατηγορούν κάποιον, ας είναι και αλήθεια, ποτέ σου μην
συμπληρώνεις κατηγορίες, αλλά πάντα να λες το καλό και να λυπάσαι.

Πάντα να φροντίζεις να αγαπάς τούς φτωχούς, τούς γέρους, τα
ορφανά, τούς αρρώστους. Μην ξεχνάς την ελεημοσύνη. Αυτός είναι ο
δρόμος πού πρέπει να βαδίσεις. Πάντα να σκέφτεσαι τι καλό θα
πράξεις. Αυτά είναι η ζωή του χριστιανού.

Γέροντας Γεώργιος της Δράμας

Никогда не завидуй богатым. Старайся всегда жить скромно и не любить только себя. Потому что любить только себя страшный грех.
Когда слышишь, что кого-то обвиняют, пусть даже это и правда, не прибавляй обвинений, но говори только о хорошем в этом человеке, пожалей его.
Всегда относись с любовью и заботой к людям бедным, старым, больным, к сиротам. Милостыню не забывай. Вот путь по которому нужно идти.
Все это и есть христианская жизнь.

Святой блаженный старец Георгий (Карсалидис)

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей античных мыслителей Греции: Любовь может остановить голод или недостаток средств.


Έρωτα παύει λιμός ή χαλκού σπάνις.
μτφρ: τον έρωτα τον σταματάει η πείνα ή η έλλειψη χρημάτων

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Любовь может остановить голод или недостаток средств.

Менандр ,4 век до н.э., древнегреческий поэт

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции: …все, что ты отдаешь другому не будет у тебя что-то отнимать…

Καθάρισε με βαθιά αυτοκαλλιέργια την ψυχή σου από τα πάθη καί τότε ό’τι προφέρεις στόν πλησίον σου θα το προσφέρεις όχι από το αδειασμά σου, αλλά από το ξεχείλισμα σου.

Γεροντάς Ιωήλ

ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΤΑΤΣΗΣ Δ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ)

Очисти душу свою от страстей тщательной внутренней работой и все, что ты отдаешь другому не будет что-то у тебя отнимать, но происходить от избытка.

Старец Иоиль (Яннакопулос)

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)