Из мудростей старцев Греции: Господи Иисусе Христе , держи меня, чтоб мне не убежать!


Να γονατίζεις και να λές : Κράτα μέ, Χριστέ μού, να μην σού φύγω!

Γέροντας Ιωήλ Γιαννακόπουλος

ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΤΑΤΣΗΣ Δ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ)
(Источник, стр.29)

Встань на колени и проси :
Господи Иисусе Христе мой, держи меня, чтоб мне не убежать!

старец Архим. Иоиль (Яннакопулос)

Translation Atena None
(с)Перевод Аtena Boutsiani (Atena None)

Из мудростей старцев Греции: Бог не ставит границы между праведником и грешником

 


Ο Θεός δεν ξεχωρίζει τον δίκαιο από τον αμαρτωλό, ούτε συγκρίνει τον πονηρό με τον αγαθό.

Καθώς και η μέλισσα, που αν βρεθεί ένας σβώλος ζάχαρη ή τίποτα άλλο γλυκό πάνω σε ένα σωρό κοπριά,
δεν τη νοιάζει που είναι πάνω σε ακάθαρτα,

αλλά θα πάει να πάρει τη ζάχαρη ή το γλυκό για να κατασκευάσει το μέλι.

‘Έτσι και ο Θεός. Δεν βλέπει πού βρίσκεται ο άνθρωπος, στην αμαρτία ή στην αρετή, στην καλοσύνη ή την κακία.
Βλέπει μόνο τη στιγμή εκείνη πού τον πλησιάζει, για να τον βοηθήσει.

Όσιος Άνθιμος της Χίου

ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ
ΤΑΤΣΗΣ Δ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ)

Бог не ставит границы между праведником и грешником, не оценивает меру добра и зла.

Пчела, заметив кусочек сахара или чего-то сладкого на кучке навоза, спускается за сладким, чтобы забрать его
для производства меда, и ей не мешает то, что находился он посреди нечистот.

Бог тоже не смотрит на то, где человек находится — в грехе или в добродетели, среди зла или добра, но только
на то мгновение, когда приближается для помощи этому человеку.

ПРЕПОДОБНЫЙ АНФИМ ХИОССКИЙ

Translation Atena None
(с)Перевод Аtena Boutsiani (Atena None)

Из мудростей старцев Греции: Когда мы любим других, то мы даем больше самим себе.


‘Οταν αντιδικούμε, οι αλλοι αντιδρούν.’Οταν τούς αγαπάμε, συνκινούνται και τούς κερδίζουμε. ‘Οταν αγαπάμε, νομίζουμε ότι προσφέρουμε στούς άλλους, ενώ στην πραγματικότητα προσφέρουμε πρώτα στoν εαυτό μας.

Γέροντας Πορφύριος

Когда мы от других что-то требуем, они будут нам противостоять.А вот когда мы подойдем к ним с любовью, они смягчаются и мы сможем их завоевать. Когда мы любим других, то мы думаем что даем что-то им, в то время как на самом деле мы даем больше самим себе.

Старец Порфирий

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции: Если не понимаешь что произносишь, как же ты хочешь, чтоб услышал Бог?

ο Γέροντας Ιερώνυμος για την προσευχή

Αν εσύ ο ίδιος δεν ακούς η δεν καταλαβαίνεις αυτά που λές, πώς θέλεις να τα ακούσει ο Θεός;

Старец Иероним о молитве

Если ты сам не слушаешь или не понимаешь то, что произносишь, как же ты хочешь, чтобы тебя услышал Бог?

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции: Все прожитые годы пронеслись как одно мгновение.

Μελέτα το τέλος του βίου.
Μελέτα την ματαιότητα και το σύντομο της εδώ ζωής.
Τόσα χρόνια πού έζησες, είναι σαν ένα λεπτό.
Размышляй о том, что наступит конец этой жизни.
Размышляй о её суетности и скоротечности.
Все прожитые годы пронеслись как одно мгновение.

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции: Расчет Божий отличен от расчета человеческого

Τα μαθηματικά του Θεού είναι τελείως διαφορετικά απο τα μαθηματικά των ανθρώπων. Για μας δύο και δύο ίσον τέσσερα. Γιά το Θεό δύο και δύο μπορεί να κάνουν πέντε η δεκαπέντε η οτιδήποτε άλλο.
( Πρέσβ. Δ. Τάτσης ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ, Κονιτσα, Τυπογραφείον Μελισσα, 1996)
Расчет Божий отличен от расчета человеческого. Для нас два плюс два всегда равно четыре.
Для Бога же два плюс два могут равняться и пяти, и пятнадцати, и чему угодно.

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции: Построение счастья вне серца нашего…очень скоро разрушится…

Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και τα ταξίδια, στον
πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ηδονές και σ’ όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα! Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας, μοιάζει με οικοδομή που
χτίζε¬ται σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς.
Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σωριαστεί στη γη…
Как же обманываются люди,которые ищут счастья вдали от самих себя, в других странах, в путешествиях,в богатстве и славе, в больших денежных состояниях и в наслаждениях,в удовольствиях и избытке и прочих вещах, оборачивающихся горькой бесполезностью к конце концов! Построение счастья вне серца нашего подобно
постройке на почве,постоянно сотрясаемой землятресениями.
Очень
скоро она разрушится…

Святой Нектарий Эгинский
Translation Atena (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции:…нет в нем любви, то остался он домом без крыши

Εάν ένας άνθρωπος κατασκευάσει οικία και στη συνέχεια την αφήσει χωρίς στέγη, ή οικία αυτή σε τίποτα δεν χρησιμεύει. Έτσι κάπως και ο άνθρωπος, όταν αποκτήσει όλες τις αρετές και δεν αποκτήσει την αγάπη, μένει οίκος χωρίς  στέγη και καθόλου δεν ωφελείται.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ

( Πρέσβ. Δ. Τάτσης ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ, Κονιτσα, Τυπογραφείον Μελισσα, 1996)

Если человек построит дом и оставит его без крыши, то нет пользы от такого дома.И если приобрел человек  все добродетели, но нет в нем любви, то остался он домом без крыши, и нет в нем никакого толку.

                                                               Старец Филофей (Зервакос)

Translation Atena (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции : Не стоит требовать любви от других

Δεν πρέπει να ζητάμε τήν αγάπη των άλλων. Πρέπει εμείς να τούς αγαπάμε πρώτα και να μήν αγωνιούμε για την αγάπη τους.

Τότε, κάποτε, θα μας την ανταποδώσουν.

Ο Όσιος Γέρων Πορφύριος

Не стоит требовать любви от других. Мы сами должны любить их и не беспокоиться о том, любят ли они нас.

Тогда, когда-нибудь эта любовь нам вернется.

Святой Старец Порфирий (в миру — Евангелос Байрактарис)​ греческий иеромонах, живший в 20 веке (1906-1991), был широко известен с младых лет своими духовными наставлениями и жизнью. Был причислен с лику святых Православной Церкви Вселенским Константинопольским Патриархатом 27 ноября 2013 года.

Translation Atena (arte-miss-ru)