Из мудростей старцев Греции: Если ты хочешь исправить Церковь, то исправься сам

Αν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, διόρθωσε τον εαυτό σου
και αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας.

Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι , η Εκκλησια θα ήταν διορθωμένη.
Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης

http://www.impantokratoros.gr/geron-paisios-agioreiths.el.aspx

Если ты хочешь исправить Церковь, то исправься сам,и сразу маленькая часть Церкви станет лучше.
Вот если бы мы все это делали, то так бы Церковь и исправилась.

Паисий Святогорец

Translation Atena None
(с)Перевод Аtena Boutsiani (Atena None)

Реклама

Из мудростей старцев Греции: Господи Иисусе Христе , держи меня, чтоб мне не убежать!


Να γονατίζεις και να λές : Κράτα μέ, Χριστέ μού, να μην σού φύγω!

Γέροντας Ιωήλ Γιαννακόπουλος

ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΤΑΤΣΗΣ Δ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ)
(Источник, стр.29)

Встань на колени и проси :
Господи Иисусе Христе мой, держи меня, чтоб мне не убежать!

старец Архим. Иоиль (Яннакопулос)

Translation Atena None
(с)Перевод Аtena Boutsiani (Atena None)

Из мудростей старцев Греции: Бог не ставит границы между праведником и грешником

 


Ο Θεός δεν ξεχωρίζει τον δίκαιο από τον αμαρτωλό, ούτε συγκρίνει τον πονηρό με τον αγαθό.

Καθώς και η μέλισσα, που αν βρεθεί ένας σβώλος ζάχαρη ή τίποτα άλλο γλυκό πάνω σε ένα σωρό κοπριά,
δεν τη νοιάζει που είναι πάνω σε ακάθαρτα,

αλλά θα πάει να πάρει τη ζάχαρη ή το γλυκό για να κατασκευάσει το μέλι.

‘Έτσι και ο Θεός. Δεν βλέπει πού βρίσκεται ο άνθρωπος, στην αμαρτία ή στην αρετή, στην καλοσύνη ή την κακία.
Βλέπει μόνο τη στιγμή εκείνη πού τον πλησιάζει, για να τον βοηθήσει.

Όσιος Άνθιμος της Χίου

ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ
ΤΑΤΣΗΣ Δ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ)

Бог не ставит границы между праведником и грешником, не оценивает меру добра и зла.

Пчела, заметив кусочек сахара или чего-то сладкого на кучке навоза, спускается за сладким, чтобы забрать его
для производства меда, и ей не мешает то, что находился он посреди нечистот.

Бог тоже не смотрит на то, где человек находится — в грехе или в добродетели, среди зла или добра, но только
на то мгновение, когда приближается для помощи этому человеку.

ПРЕПОДОБНЫЙ АНФИМ ХИОССКИЙ

Translation Atena None
(с)Перевод Аtena Boutsiani (Atena None)

Из мудростей старцев Греции: что для Бога останется, а все остальное исчезнет.

Από τις κινήσεις τις οποίες ο άνθρωπος κάνει, αρχίζοντας από τα νοήματα του μέχρι την εφαρμογή των πραγμάτων,
πρέπει να εξετάζη συνεχώς, τί παίρνει απ’ αυτά ο Θεός.

Διότι μόνον αυτά θα μείνουν, τα υπόλοιπα θα καταργηθούν.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Для всего, что делает человек, от первой мысли до полного осуществления, должен он отдавать себе отчет:
что во всем этом для Бога.
Потому что только это и останется, а все остальное исчезнет.

Старец Иосиф Ватопедский

Источник

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции: Только на частоте любви и смирения Бог выходит с нами на связь

γιατί η συχνότητα στην οποία εργάζεται ο Θεός είναι ταπείνωση- αγάπη.

Γέροντας Παΐσιος o Αγιορείτης

Только на частоте любви и смирения Бог выходит с нами на связь.
Паисий Святогорец

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции: Благодаришь ли ты Бога за то, что можешь ходить?

»Κάθε μέρα βλέπε τά δῶρα τοῦ Θεοῦ καί λέγε “Εὐχαριστῶ” στόν Θεό.

“Εὐχαριστεῖς τόν Θεό πού μπορεῖς νά περπατᾶς;”.

Ακόμα και αυτό το απλό , υπάρχουν άλλοι που δεν το έχουν».

Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης

Источник

Каждый день взгляни на то,что у тебя есть, что Бог тебе дал — и поблагодари Его за это.
Благодаришь ли ты Бога за то, что можешь ходить?
А многие другие даже этого не могут.

СТАРЕЦ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции: Кто не вел духовной брани, тот не понял себя.


Άγωνίζου τον αγώνα τον καλό και ο Θεός θα σε ενισχύει. Στον αγώνα εντοπίζουμε τις αδυναμίες, τις ελλείψεις και τα ελαττώματά μας.

Είναι ο καθρέφτης της πνευματικής μας καταστάσεως. Όποιος δεν αγωνίστηκε, δεν γνώρισε τον εαυτό του.

Μέσα μας έχουμε αδυναμίες και πάθη και ελαττώματα βαθιά ριζωμένα:πολλά είναι και κληρονομικά. Όλα αυτά δεν κόβονται με μια σπασμωδική κίνηση ούτε με την αδημονία και τη βαρειά θλίψη, αλλά με υπομονή και επιμονή, με καρτερία, με φροντίδα και προσοχή.

Διδαχές Αγίου Nεκταρίου

Для продолжения духовной борьбы Бог даст тебе силы. В ходе этой борьбы мы сталкиваемся со своими слабостями, недостатками и несовершенствами.

Как в зеркале отражено в ней наше духовное состояние. Кто не вел духовной брани, тот не понял себя.

Внутри нас живут глубоко укорененные слабости, страсти и недостатки, некоторые из которых мы унаследовали. От них не избавишься каким-то резким нетерпеливым движением, ни даже глубоким сокрушением, но только терпеливой настойчивостью в искоренении, с вниманием и старательностью.

Из поучений Святого Нектария Эгинского

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)